Program konferencji:

Wykłady; to oficjalnie sedno konferencyjnego programu. Zbyt podstawowa forma przekazu na świecie by ją zbytnio komentować, a jednak; istotą konferencyjnego przekazu jest coś więcej, niż tylko posłuchać. Odsłuchanie i obejrzenie jest przecież możliwe dzięki nagraniom. Jednakże; raczej nie możliwe, by ktokolwiek później przeznaczył swój czas w na tyle zwarty sposób, by pozostając w pewnym oddzieleniu od powszedniej rzeczywistości niejako poświęcić się zwiastowanemu Słowu. Do tego jeszcze w obecności wielu innych reagujących na słowo oraz w dniu wypełnionym czasem wspólnego uwielbienia. Mówi to nam, że w pewnym sensie czas konferencji jest rzeczą niepowtarzalną, nawet jeśli nagrania zostaną dobrze przesłuchane. Oto program: we właściwym czasie, w całości atmosfery i namaszczenia, wziąć Słowo i uczestniczyć w nim poprzez kolejne, często zaskakująco uzupełniające się sesje.

Uwielbienie; to nieoficjalne sedno konferencji. Oficjalnie wygląda jak rodzaj przygotowania do przekazywanego Słowa. Oczywiście jest najlepszym sposobem przygotowania serca i ducha na biblijne nauczanie. Mimo wszystko to uwielbienie w hierarchii priorytetów stoi wyżej, ponieważ ono stawia w centrum Boga, zaś nauczanie w większości krąży wokół nas. Uwielbienie jest formą relacji bardziej z Bogiem, zaś nauczanie formą relacji bardziej z ludźmi Owszem, jest niezwykle ważne, ale to uwielbienie będziemy kontynuować w wieczności. Słyszeliśmy wiele o chórach aniołów nieustannie uwielbiających Boga, natomiast znacznie mniej o aniołach słuchających nauczania. Zanim to jednak dotrze do ludzi, zanim znajdziemy sie w niebie, organizujemy konferencję tak, że wygląda no to, iż najważniejsze są przemówienia i nazwiska.

Sesje świadectw; na każdej konferencji staramy się zapewnić czas dla wolnych wypowiedzi uczestników konferencji. Wypowiedzi muszą być formą relacji na temat osobistych doświadczeń wynikających z ingerencji Boga w codzienne, także osobiste życie. To są te tzw. świadectwa. W pewnym sensie działają jak perpetuum mobile; powodują kolejne świadectwa, ponieważ otwierają serca na Boży wpływ, pokazują niezauważane możliwości i inspirują do nowych kroków. Budują wiarę. Są też niezwykłą formą duchowej terapii. Rzekł bym, terapią psalmisty Dawida, który napisał: Ps. 77:13 Rozpamiętuję wszystkie dzieła twoje I rozważam czyny twoje. Ps. 119:95 ... rozważam świadectwa twoje. Ps. 143:5 Wspominam dni dawne, Rozmyślam o wszystkich dziełach twoich, Rozważam czyny rąk twoich.

Warsztaty; Chcemy, aby konferencja stała się także okazją do spotkań tematycznych, specjalistycznych, szkolących w pomniejszych, ale aktualnych i ważnych dziedzinach. Dlatego przez wiele lat prowadziliśmy różne zajęcia poprzedzających rozpoczęcie konferencji.

Sekcje posługi indywidualnej; To jest ten kierunek służby ludziom i kościołom, o którym organizator marzył od lat i w związku z tym zrobi wszystko, by rozbudować go maksymalnie, na ile będzie to możliwe. W 1 Kor. 12:4-11 Biblia powiada: 4. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. 5. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. 6. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. 7. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. 8. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, 9. Inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu. 10. Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. 11. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. Pismo święte mówi również w 2 Król. 1:3: Czy nie ma Boga w Izraelu, że idziecie zasięgnąć rady Belzebuba? Innymi słowy Boży lud jest odpowiedzialny za to, by usłużyć sobie nawzajem i światu w ponadnaturalnej sferze. Deficyt w tej kwestii zwiększa wpływ  i popyt na okultystyczne, wróżebne, zabobonne i psychotroniczne działania. Jeśli mamy prawdziwego Boga, to musimy Go urzeczywistnić wobec świata poprzez moc i dary, jakie On nam udostępnia. Dlatego też chcemy podczas konferencji stworzyć szeroką okazję do posługiwania różnymi charyzmatami w tzw. "sekcjach posługi indywidualnej", niejako "prowokując" Bożą moc do większej manifestacji. Tak naprawdę to o to przecież chodziło Jezusowi, gdy przekazywał ostanie słowa wg ew. Marka 16:15-18 mówiąc: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu ... A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, 18. Węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją.  

Posługiwanie darami; z pewnością należymy do tych, którzy ucząc o samodzielności w duchowym zwyciężaniu nie testują uczestników, czy już ją osiągnęli. Samodzielność pozostawiamy na później. Oznacza to, że czas konferencji zdecydowanie i mocno przeznaczamy na pomoc i wsparcie w każdy możliwy sposób. Tym bardziej, że konferencja jest wydarzeniem jednak rzadkim i kosztownym dla większości obecnych. Dlatego każdy może 'wyjść' do modlitwy, którą o niego poprowadzi np. głoszący na danej sesji. Każdy (o ile się doczeka) może otrzymać posługę proroczą. Dotychczasowi uczestnicy już wiedzą, kto może do nich prorokować z urzędu, choć prorokujących jest więcej. Wiedzą, do kogo pójść, jeżeli chcą doświadczyć 'upadku pod mocą Bożą'. No kolejnej konferencji chcemy rozszerzyć to usługiwania o 'stację' z posługą uzdrowienia, z interpretacją snów i 'stację' z uwolnieniem.

Relacje; nieoficjalna strona konferencji, nie do nadrobienia poprzez strony internetowe z mp3-trójkami czy zdjęciami. Wielu przeżywa czas konferencji ze względu na to, co odebrali podczas osobistych relacji na konferencyjnych przerwach. Czasem takie przypadkowe rozmowy okazują się Bożym nieprzypadkowym zrządzeniem. W zasadzie to również jest wpisane w nasze oczekiwania.

Poczęstunek; to aneks do poprzedniego punktu i nierozłączna, biblijna część programu chrześcijańskich spotkań. Więcej historycznego tła znajduje się w Ewangeliach, Dziejach Apostolskich czy Księdze Objawienia.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram