O KCHP

Konferencja Chrześcijańskiego Przebudzenia

  • jest inicjatywą o charakterze międzywyznaniowym i ogólnopolskim
  • jest miejscem duchowego rozbudzania i doposażania każdego, kto tego zechce i potrzebuje
  • jest swego rodzaju przystanią dla kręgu przyjaciół i zborów
  • jest - podobnie jak w wielu miejscach prowadzących podobne sezonowe zjazdy - naszym duchowym cyklem, oczywiście otwartym także dla Ciebie
  • jest budujący chrześcijańskim doznaniem, na które serdecznie Cię zapraszamy
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram