Cel konferencji

Cel Konferencji Chrześcijańskiego Przebudzenia;

  • jako jedna z wielu chrześcijańskich konferencji w kraju zmierza w kierunku, o który modli się coraz więcej ewangelicznie wierzących, charyzmatycznych chrześcijan: duchowe >>Przebudzenie<< w Polsce
  • na drodze do owego "przebudzenia" jest do wykonania wiele pracy związanej z przygotowaniem i wyposażeniem duchowej kadry, która nie zmarnuje daru Bożego nawiedzenia dla Polski; to jest jednym z głównych celów konferencji
  • kolejnym celem jest przyczynianie się do "przebudzania" dzisiejszych chrześcijan, aby mieli smak realności życia z Bogiem i Jego obecności
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram