Kutno, ul. Lelewela 7, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej