Henryk Sierakowski

Henryk Sierakowski, kapel więzienny, pastor z Krośniewic. Wieloletnie doświadczenie i owoce pracy w tej dziedzinie potwierdzają jego powołanie i namaszczenie do tej posługi (mąż i ojciec dwójki dzieci).

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram