Maria Dąbrowska

Maria Dąbrowska


Maria Dąbrowska jest pastorem społeczności Centrum Misyjne Rama Kościoła Bożego w Chrystusie w Szczecinie. Od ponad 20 lat usługuje poszczególnym wierzącym jak i całym wspólnotom darem proroczym i innymi darami objawienia, dlatego wielu przedstawia ją jako proroka. Pastor Maria uczestniczyła w zakładaniu 9 kościołów w Polsce i zagranicą. Jej trafne wejrzenie w w świat duchowy połączone z umiejętnością nauczania przynosi wolność, przełom i objawienie do życia wielu chrześcijan i kościołów.
Strona kościoła Marii: centrummisyjnerama.pl

zdjęcia z galerii wydarzeń:
w Wyższej Szkole Teologicznej w Warszawie >>
na konferencji w Pruszczu Gdańskim >>

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram