Elżbieta Stawnicka

Elżbieta StawnickaKilka słów o mnie: dr filozofii; pracowałam wiele lat na WSP a potem UZ w Zielonej Górze jako wykładowca filozofii i etyki; w 1993 r. oddałam życie Jezusowi Chrystusowi (na Uczelni WSP w ZG, gdzie studenci z CHSA głosili Ewangelię); od początku zaangażowana w budownie wspólnoty KBwCH "Bez ścian", a obecnie w zespole liderskim tegoż kościoła pod przywództwem pastora Marka Majewskiego. Od 1995 r. lider zespołu d/s uwolnień (od demonów) oraz uzdrowienia wewnętrznego (2 letnie szkolenie z Fundacji De'ignis z terapii i doradztwa biblijnego prowadzonego przez niemieckich chrześcijańskich terapeutów; m.in. Wienfrieda Hahna) oraz używana przez Pana w tych dziedzinach. Autorka wielu artykułów o problematyce biblijnej oraz 1 książki pt. Człowiek: stworzenie, upadek, zbawienie., Zielona Góra 1997. Obecnie piszę habilitację na bazie filozofii dialogu Martina Bubera (żydowskiego myśliciela inspirowanego Biblią) oraz pracuję w dwóch Szkołach Wyższych (Łużyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Żarach oraz Lubuskiej Wyższej Szkole Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze). Współpracuję także z Fundacją Judaica w Zielonej Górze przedstawiając biblijną perspektywę w kwestiach Izraela (prezentacja pt. Izrael w świetle proroctw biblijnych po 1948 r.). Działam także aktywnie od paru lat w Chrześcijańskim Forum Pracowników Nauki (www.chfpn.pl), gdzie głosimy Ewangelię dla środowiska naukowego w Polsce. Oprócz tego prowadzę na UZ (od paru lat) chrześcijańską misję wśród studentów znaną jako Koło Miłośników Kultury Alternatywnej "TRATWA"

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram