Home .

     
 


. powrót

     
 

Dariusz Spławski

Seminarium UWOLNIENIA z praktyką uzdrowienia, uwolnienia, pokrzepienia i pokuty - c.d. posługi z poprzedniej sesji 2016Dariusz Spławski jest pastorem Kościoła Zielonoświątkowego w Ostrowie Wlkp. Ukończył studia teologiczne w Warszawskim Seminarium Teologicznym oraz w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W swoim sercu nosi wizję Kościoła opartego na szczerym posłuszeństwie Słowu Bożemu i prowadzeniu Ducha Świętego. Posłuszeństwo takie jest niezbędne, by członkowie Kościoła żyli w bliskiej relacji z Bogiem, miłowali się wzajemnie i wsparci darami Ducha Świętego głosili Ewangelię ludziom zgubionym. Na co dzień pastor Dariusz Spławski realizuje swoje powołanie poprzez bieżącą służbę duszpasterską, kaznodziejską, prowadzenie grupy domowej oraz spotkania związane z profilaktyką uzależnień w więzieniach. W ostatnich latach pastor Darek często usługuje Słowem Bożym i modlitwą na konferencjach poświęconych służbie uwolnienia od demonów.