Home .

     
 


. powrót

     
 

Andrzej SobolPastor Andrzej Sobol pochodzi z Kijowa na Ukrainie.

 Od 2002r. i obecnie jest pastorem Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej „Zwycięstwo”  w Łodzi, oraz Biskupem okręgowym w Europie wspólnot Kościoła (Victorychurch, Kijów). Pastor Andrzej ma żonę Natalie i czterech dzieci, syna Eugeniusza oraz trzech córek Anna, Daryna, i Dina.

Będąc jednym z starszych liderów w Kościele w Kijowie, pastor Andrzej prowadził także skuteczny biznes. W roku 2000 Bóg przemówił p. Andrzejowi, aby pomagać Kościołom w Polsce i służyć Polskiemu narodowi, oraz zacząć misje za granicą Ukrainy. Po dwóch latach modlitw, p. Andrzej zostawił prowadzenie biznesu, swoje miasto Kijów, i z błogosławieństwa Starszego Pastora „Victorychurch” Henry Madawy przyjechał do Polski i w Łodzi prowadząc Ewangelizacje w roku 2002 zaczął misje i Kościół. Przez wiele lat pastor Andrzej usługuje na zaproszenie różnych Kościołów w Polsce, Europie, na Ukrainie i innych krajach. Od 2001 roku pełni posługę nauczając w Szkole Biblijnej „Victorychurch” na Ukrainie, i w Polsce.

Wizją Pastora Andrzeja, jest podnieść uczniów, rozpalić ogień przebudzenia w sercach dla każdego miasta w Polsce i Europie. Misją pastora także jest służyć darami usługującym i powołanym w Bogu z różnych branży społecznych, i przyprowadzić ludzi do pojednania z Panem Jezusem Chrystusem. W tym celu też prowadzone wielofunkcyjne spotkania Ewangelizacyjne dla miast „Maraton z Jezusem”.